အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ...အားေပးသူအားလုံး ေဘးရန္ကင္းကြာကုိယ္စိတ္ႏွစျ္ဖာခ်မ္းသာၾကပါေစ... အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ...အားေပးသူအားလုံး ေဘးရန္ကင္းကြာကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာၾကပါေစ..

အမွတ္တရ

Monday, March 7, 2011

ဗုဒၶေခတ္ျမတ္ေတြ႔က်ိဳးနပ္မည္

၁။   ေရခ်မ္းသစ္သီး--ပန္းဆီမီးကို
      ခုိင္ျဖီးသဒၶါ--      လွဴျပီးကာမွ
      ငါမွာေကာင္းက်ိဳး--အလြန္တိုးဟု
      ယိုကိုးစိတ္ထဲ--မေရာင့္ရဲႏွင့္။
၂။   မစဲညေန႔--ဘုရားေရွ႕တြင္
      ေပ်ာ္ေမြ႔ျမတ္ႏွူိး-ျမဲရွိခုိး၍
      ေကာင္းက်ိဳးပြားစည္-ႀကီးလွၿပီဟု
      ယုံၾကည္အားရ-စိတ္မခ်ႏွင့္။
၃။   ဓာရဏႏွင့္ဓမၼစၾကာ
      ေမတၱာပဌာန္း-ရြတ္နူိင္စြမ္းေၾကာင့္
      ရြင္လန္းပီတိ-ႀကီးမည့္ေတေဇာ္-မေစာင့္ေမ်ာ္ႏွင့္။
၄။   ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး-သက္ေစ့ၿပီးေအာင္
      ဇြဲႀကီးခုိင္မာ-ျငိမ္သက္စြာျဖင့္
      သဒၶါၾကည္ယုံ-စိတ္ၿပီးရုံမႇ်
      လုံေလာက္လွၿပီ-မရပ္တည္ႏွင့္။
၅။   ေရၾကည္သစ္သီး-ဆီးမီးလွဴမ်ိဳး
      ရွိခုိးဝတ္ရြတ္-ေစလြတ္ေမတၱာ
      တစ္ရာ့ရွစ္သီး-စိတ္ပုတီးကို
      မျငီးဆင့္ကဲ-စိတ္ျမဲစိတ္ပါ-မျဖတ္ပါႏွင့္။
၆။   ဆက္ကာတစ္မ်ိဳး-ေရွ႕သို႔တိုး၍
      အက်ိဳးနိဗၺာန္-ေမ်ာ္ရုိးမွန္က
      ရုပ္နာမ္ခြဲျခား-က်င့္တရားသာ၊
      သံသရာဝ႗္-ထြက္လြတ္ေစေၾကာင္း-
      လမ္းမွန္ေကာင္းဟု-
      ညြတ္ေျပာင္းစိတ္ထဲ-ယုံၾကည္စြဲလွ်က္
      အျမဲေန႔ည-ဝိပႆနာဘာဝနာကို
     ခုိင္မာဆႏၵ-က်ိဳးလုံလမွ
     ဗုဒၶေခတ္ျမတ္-ေတြ႕က်ိဳးနပ္မည္
     ၾကပ္ၾကပ္သတိရွိပါေလ။။။။

No comments:

Post a Comment